alt text
alt text
alt text
alt text

Elektrische bestelbus in de binnenstad

De elektrische bestelbus is een ideaal vervoermiddel voor the last mile in de Duitse binnenstad. Daar waar er steeds meer milieu richtlijnen komen en fossiele brandstoffen worden geweerd uit het centrum, worden steeds vaker elektrische bestelbussen ingezet voor de belevering in de verstedelijkte regio’s zoals bijvoorbeeld Nordrhein Westfalen.

De voordelen van een elektrische bestelbus voor the last mile:

  • » milieuvriendelijk & CO2 reductie
  • » toegang tot de Duitse Umweltzones
  • » flexibele wendbare mobiliteit
  • » uitstekende Eurohubs laadinfrastructuur
  • » Duitse chauffeur / chauffeuse voor klantvriendelijk contact in Duitse taal
  • » laadruimte voor uw pallet, pakket en meubel
  • » goed voor uw groene imago

Elektrische bestelbus efficiency:

Vervoer met elektrische bestelbussen gaat alleen als we voldoende schaalgrootte hebben. In dat geval kunnen we de ritten geografisch gunstig verdelen. Dat is het voordeel van Eurohubs. Samen staan we sterk. We bundelen de krachten voor efficiency.